İş Birlikleri

İş Birlikleri

İş Birliği Politikamız

Temel iş birliği politikamız, tüm dünyada insan ve hayvan refahının sağlanması amacıyla alanımızda iş birlikleri programları oluşturmak ve geliştirmektir.

Amaç

Temel iş birliği politikamız gereği, motivasyonumuz; insanlarda ve hayvanlarda görülen, görülme potansiyeli yüksek olan salgın hastalıkların, pandemilere yol açmadan hızlı şekilde kontrol altına alınabileceği etkin tedavi modellerini hayata geçirmektir.

İhtiyaç

Son yaşadığımız Covid19 Pandemisinde görüldüğü üzere, pandemi koşullarında olan bilgi kirliliği ve modern tıbbın yetersizlikleri dünya çapında gereksiz panik ve kaosa neden olmuştur. Bu kaosun sonucunda da, uygulanan yanlış politikalar ve tedavi uygulamaları ile dünya çapında çok sayıda can kaybı, gereksiz hayvan itlafları ve ekonomik sorunlar meydana gelmiştir.

Çözüm

Bu sebeple amacımız, yeni pandemiler oluşmadan potansiyel tehditlerin önceden belirlenmesi ve uygun tedavi modellemeleriyle tehdidin oluşmadan bertaraf edilmesidir. Bu doğrultuda salgına yol açabilecek yüksek riskli patojenler üzerinde yapılacak çalışmalarda, tüm dünyada geçerli iş birliği programı hazırladık.

Program çerçevesinde tedavi çalışması yapılacak patojenler ve hastalıklar

Ebola, Çiçek, HIV, Hepatit, Influenza virüslerinin oluşturdukları hastalıklar.
Tüberküloz, Kolera, Dizanteri hastalıkları. 

İş Birliği Başlıkları

o   Klinik araştırma projeleri

o   Pre-klinik çalışmalar

o   Know-how transferi

o   Tıbbi cihaz eğitimleri

o   Araştırma amaçlı tıbbi cihaz desteği


Geçerli Kurum ve Kuruluşlar

İlgili ülkelerin Sağlık Bakanlıkları, 

Üniversiteler


İş Birliği Bölgesi:

Tüm dünya ülkeleri

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.