Hikayemiz

Hikayemiz

AVB Biyoteknoloji, 2020 yılında Covid19 salgınının bir an önce sonlandırılması için tedavi geliştirme çalışmaları amacıyla kurulmuştur.

Aslında bir ekonomist olan AVB Biyoteknoloji kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, salgının ilk döneminde Mart 2020’de “Sinyal Tedavisi Hipotezi’ni” geliştirmiş ve bu hipotezin uygulayıcısı olan Dr Biolyse® cihazı meydana gelmiştir. 

Bu yeni tedavinin etkililik ve güvenirliliğin gösterilmesi amacıyla tedavisi olmayan hastalıklar üzerinde çalışmalar planlanmıştır. Bakteri ve virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda daha önce ulaşılamamış başarılı sonuçlar elde edilmiş, geçerli tedavisi olmayan hastalıklar tedavi edilmiş ve edilmeye devam etmektedir.

Ar-Ge çalışmaları ve sürekli yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye odaklanan genç ekibimizle, hikayemiz, salgın ve bulaşıcı hastalıklar tüm dünyada hayvan ve insanlardan silininceye kadar devam edecektir.