Vizyonumuz

Vizyonumuz

Bilim bir deneyler sisteminin zamanla oluşturduğu insanlığın ortak referans kaynağıdır. 

Mağara resimlerinden bu yana bu referans kaynağı insanlık için bilgi ve deneyim biriktirmektedir.  

Ancak her bilgi kendi döneminin dinamikleri çerçevesinde oluşan vizyonla yorumlanarak bilimsel literatüre geçtiği için ilerleyen zamanlarda bu yorumlar veya çıkış noktasının konumu değişebilir. Bu yüzden gerçek bilimsel gelişmelerin temeli bilimsel referans bilginin çıkış noktasınında sorgulandığı nedensellik zincirinin hatalı halkalarının görülmesiyle ancak olur.

Bununla beraber bilgi saf bir değerden ticari bir metaya dönüşümü ile birlikte, bilgi çok yönlü sorgulama gerektirmektedir.
Misyonumuzun temelini oluşturan değerler ile hayatın gerçekleri çerçevesinde vizyonumuz, insanlığın ortak bilgi referans kaynağını da sorgulayarak, canlıların yaşam haklarına saygı temelinde; güvenilir, etkin, pratik, ergonomik yeni çözümler oluşturmak ve sunmaktır.